Obračunavanje
svih naknada
iskazuje se na
način da bude
razumljivo i
transparentno.

Svaki slučaj je individualan – ne postoje dva ista, pa shodno tome naš ured nudi više mogućnosti obračunavanja naknada:

  • prema jedinstvenoj tarifnoj stopi
  • prema pojedinačnim uslugama shodno odvjetničkoj tarifi
  • na bazi satnice
  • paušalna naknada

Važno nam je zadovoljstvo naših klijenata.