• Predprocesno savjetovanje i procjena mogućnosti
 • Izvansudske nagodbe
 • Privremene mjere
 • Odštete
 • Jamstva
 • Izvršenje domaćih i stranih sudskih odluka
 • Izrada ugovora o radu
 • Zastupanje u postupcima radnog i socijalnog prava
 • Pravno savjetovanje pri predaji zahtjeva za gradnju
 • Pritužbe susjeda kod gradnje 
 • Zastupanje pred nadležnim tijelima za gradnju, te sudovima  
 • Bračni ugovori i ugovori o sklapanju životne zajednice
 • Razvod braka 
 • Obiteljska poduzeća
 • Skrbništvo
 • Izdržavanje
 • Rješavanje pitanja nasljednog prava
 • Oporuke
 • Prava pacijenata (Izjava o raspolaganju pacijenta)
 • Anticipirana punomoć
 • Boravišne dozvole
 • Vize
 • Zapošljavanje stranaca
 • Državljanstvo
 • Odabir pravne forme trgovačkog društva
 • Priprema svih potrebnih dokumenata za osnivanje trgovačkog društva
 • Savjetovanje u svim područjima trgovačkog prava
 • Izrada kupoprodajnih ugovora
 • Izrada ugovora za kupnju stana pri gradnji nekretnine
 • Izrada ugovora o uspostavi etažnog vlasništva
 • Izrada darovnih ugovora
 • Promjene i upisi / ispisi u gruntovnicama
 • Izrada i provjera ugovora o najmu stana
 • Izvansudske nagodbe
 • Zastupanje pred nadležnim institucijama
 • Zastupanje pred sudovima
 • Zaštita / provedba deložacija
 • Obrana i zastupanje u svim krivičnim postupcima
 • Zastupanje u postupcima ekstradicije i pravne zaštite
 • Sastavljanje natječajne dokumentacije
 • Zastupanje u svim postupcima vezanim za javnu nabavu
 • Žalba na odluku o javnoj nabavi