• Predprocesno savetovanje i procena mogućnosti
 • Vansudska poravnanja
 • Privremene mere
 • Odštete
 • Garancija
 • Izvršenje domaćih i stranih sudskih odluka
 • Izrada ugovora o radu
 • Zastupanje u postupcima radnog i socijalnog prava
 • Pravno savetovanje pri predaji zahteva za izgradnju
 • Pritužbe suseda kod izgradnje 
 • Zastupanje pred nadležnim telima za izgradnju, te sudovima 
 • Bračni ugovori i ugovori o sklapanju životne zajednice
 • Razvod braka
 • Porodična preduzeća
 • Starateljstvo
 • Izdržavanje
 • Rešavanje pitanja naslednog prava 
 • Testamenti
 • Prava pacijenata (Izjava o raspolaganju pacijenta)
 • Anticipirana punomoć
 • Boravišne dozvole
 • Vize
 • Zapošljavanje inostranih građana
 • Državljanstvo
 • Odabir pravne forme privrednog društva
 • Priprema svih potrebnih dokumenata za osnivanje privrednog društva
 • Savetovanje u svim područjima privrednog prava
 • Izrada kupoprodajnih ugovora
 • Izrada ugovora za kupnju stana pri izgradnji
 • Izrada ugovora o uspostavi etažnog vlasništva
 • Izrada ugovora o poklonu
 • Promene i upisi / ispisi u gruntovnicama
 • Izrada i provera ugovora o zakupu stana
 • Vansudska poravnanja
 • Zastupanje ispred nadležnih institucija
 • Zastupanje ispred sudova
 • Zaštita /provedba deložacije
 • Odbrana i zastupanje u svim krivičnim postupcima
 • Zastupanje u postupcima ekstradicije i pravne zaštite
 • Sastavljanje konkursne dokumentacije
 • Zastupanje u svim postupcima vezanim za javnu nabavku
 • Žalba na odluku o javnoj nabavki