Informacije
u skladu s § 5
ECG:
Neulinger
Mitrofanova
Čeović
Rechtsanwälte
OG

Članovi društva ovlašteni za samostalno zastupanje:
Dr. Anton Neulinger
Dr. Anastasia Mitrofanova
Dr. Davorka Čeović

Taborstaße 11B
A-1020 Beč

Telefon: +43 1 2350342
Fax: +43 1 235034210
Mobilni telefon ureda: +43 660 2350341
E-Mail: office@nmc-anwaelte.at

FN: 349261w Trgovački sud Beč
DVR: 4002857
UID: ATU65850037

Advokatska komora Beč, Austrija
Zakon o advokaturi, te odredbe struke možete pronaći na http://www.oerak.at/

Nositelj odgovornosti u smislu Zakona o zaštiti ličnih podataka (DGSVO) je Neulinger Mitrofanova Čeović Rechtsanvalte OG, 1020 Vien, Taborstraße 11B. Službenik za zaštitu ličnih podataka je Mag. Anton Neulinger.

Klijenti i korisnici imaju pravo pristupa informacijama, ispravkama, otkazivanju, ograničavanju obrade, povlačenju odobrenja i prigovoru (članovi 15 do 21 DSGVO).

Ukoliko je obrada podataka provedena temeljem saglasnosti klijenta i korisnika, isti saglasnost za obradu podataka imaju pravo da opozovu u bilo kom trenutku. Opoziv ne utiče na zakonitost obrade koja je izvršena na osnovu saglasnosti do poništenja (član 7, stav 3, DGSVO).

Pravo žalbe postoji kod nadležnog organa za zaštitu ličnih podataka (§§ 24ff DSG)

 

Webdevelopment
Ing. Vincent Sebastiaan Kooijman
https://www.vincentkooijman.at/en

 

Design & Art Direction
Patrick Bauer
http://www.patrickbauer.com