Obračun svih honorara prikazan je na način koji je razumljiv i transparentan.

Svaki slučaj je individualan – nema dva ista, tako da naša kancelarija nudi više opcija za naplatu honorara:
  • prema jedinstvenoj tarifnoj stopi
  • prema pojedinim uslugama shodno advokatskoj tarifi
  • na bazi satnice
  • paušalni honorar
Veoma nam je važno zadovoljstvo naših klijenata.