Dr. Davorka
Čeović

Rođ. 1974. u Konjicu, Bosna i Hercegovina
Advokat od 2010. godine

Jezici:
nemački, engleski, srpski, hrvatski i bosanski

Dr. Anton
Neulinger

Rođ. 1978. u Beču, Austrija
Advokat od 2009. godine

Jezici:

nemački i engleski

Dr. Anastasia
Mitrofanova

Rođ. 1977. u Čeljabinsku, Ruska Federacija
Advokat od 2011. godine

Jezici:
nemački i ruski