Dr. Davorka
Čeović

Rođ. 1974. u Konjicu, Bosna i Hercegovina
Odvjetnica od 2010. godine

Jezici:

njemački, engleski, hrvatski, srpski i bosanski

Dr. Anton
Neulinger

Rođ. 1978. u Beču, Austrija
Odvjetnik od 2009. godine

Jezici:

njemački i engleski

Dr. Anastasia
Mitrofanova

Rođ. 1977. u Čeljabinsku, Ruska Federacija
Odvjetnica od 2011. godine

Jezici:

njemački i ruski