Razvod braka u Republici Austriji

divorce

Veliki broj upita upućenih našoj kancelariji, dolazi upravo iz područja porodičnog/obiteljskog prava, a u većini slučajeva iz materije brakorazvodnog prava. Supružnici su najčešće u nedoumici, te ne znaju odakle da krenu i da li je moguće da se razvedu pred Austrijskim sudovima.

Da li tome mora prethoditi prevođenje bračnih dokumenata, kod brakova stečenih izvan Austrije? Da li je obavezno znanje Njemačkog jezika? Da li je potreban advokat/odvjetnik? Koji dokumenti su potrebni za razvod braka? Gdje se podnosi zahtjev za razvod braka? Koliki su sudski troškovi pri razvodu braka? Koji je postupak za podjelu bračne imovine i starateljstvo nad djecom? Ovo su samo neka od brojnih pitanja na koja supružnici pred razvodom braka traže odgovore.

Da li je moguće razvesti se u Austriji?

Prije svega, da odgovorimo na najvažnije i preliminarno pitanje – da, brak je moguće razvesti ispred nadležnih sudova u Republici Austriji, iako je isti sklopljen izvan teritorije Republike Austrije.

Svakako da postoje razlike u pravnim regulacijama pri razvodu braka, te posljedicama istog u pravnom sistemu Austrije i drugih zemalja. Ukoliko se razvodite ispred sudova Republike Austrije, ne mora značiti da se primjenjuje zakon Republike Austrije. Posebne regulacije važe za brakorazvodne presude iz drugih zemalja.

Pri razvodu braka, bitno je razlikovati da je isti moguće sprovesti na dva načina. Supružnicima je na raspolaganju razvod braka sporazumnim putem ili razvod braka po tužbi.

Sporazumni razvod braka

Ukoliko bračni partneri najmanje pola godine žive odvojeno ili u neskladnoj bračnoj zajednici, te su uvjereni da njihov brak ne može da opstane, oni mogu zajedno predati zahtjev za razvod kod nadležnog suda.

Od 1.2.2013. godine je regulirano da supružnici pred sporazumnim razvodom braka, ukoliko imaju maloljetnu djecu, trebaju pohađati stručno savjetovanje za roditelje maloljetne djece pri razvodu braka. Savjetovanje je potrebno izvršiti kod stručnih savjetnika ili ustanova koje su za to zadužene, te svakako postoji mogućnost savjetovanja na više stranih jezika. Potvrdu o obavljenom savjetovanju je potrebno predati sudu zajedno sa zahtjevom za sporazumni razvod braka i razvodnim ugovorom ili, najkasnije, na zakazanoj sudskoj raspravi.

Nakon predatog zahtjeva i sporazuma o razvodu, sud određuje datum ročišta, na kome oba bračna partnera moraju biti prisutni. Na zakazanom ročištu, sud odlučuje o razvodu braka. Razvod postaje pravosnažan/pravomoćan kada su odluku suda prihvatile obje stranke. Zavisno od toga, postoji mogućnost ulaganja pravnog lijeka i pobijanja odluke od strane oba bračna partnera.

Razvod braka po tužbi

U praksi se razlikuju tri vrste razvoda braka po a to su: razvod braka zbog krivice, razvod braka zbog razrješenja kućne zajednice i razvod braka iz drugih razloga.

Tužba za razvod braka se podnosi na sudu i ista mora sadržati zahtjev za razvod braka, razloge za razvod braka, kao i odgovarajuće dokaze koji potkrepljuju tvrdnje o razlozima za razvod braka.

Na samom početku sudskog spora, sudac je obavezan uputiti na pomirenje i mogućnost sporazumnog razvoda, te navesti mogućnost odgovarajućih savjetodavnih mjera. Ukoliko svi pokušaji ostanu bezuspješni, sudski postupak se nastavlja.

Sudski postupak razvoda braka je vremenski duži i iscrpljujući. Sud okončava postupak donošenjem odluke u vidu sudske presude. Tek nakon isteka roka za ulaganje žalbe suprotnih strana, presuda se smatra važećom i brak razvedenim. Ukoliko je neko od stranaka pravovremeno uložio žalbu na presudu, postupak se nastavlja dalje.

Pri parničarskom razvodu braka, raspodjela bračne imovine, pravo na izdržavanje i starteljstvo nad djecom se u većini slučajeva rješava u zasebnim sudskim postupcima.

Bračni partneri ne govore njemački jezik

U slučaju da supružnici ne govore njemački jezik, a razvode se pred sudom u Austriji, pri predavanju zahtjeva za razvod braka, potrebno je navesti sudu da je za ročište tj. zakazanu parnicu neophodno prisustvo sudskog tumača za određeni strani jezik, kojim stranke govore. Sud sam dodjeljuje sudskog tumača i poziva istog na zakazani termin za razvod braka.

Nadamo se da smo vam ovim informacijama dali određen uvid i pregled u postupak razvoda braka u Republici Austriji. Ukoliko imate daljnjih pitanja ili Vam je potrebna pomoć pri razvodu braka, sastavljanju bračnog sporazuma ili vođenju brakorazvodnog postupka, ili pak ostvarivanju kontakta sa zajedničkom djecom, starateljstvo/skrbništvo nad djecom, naša kancelarija vam rado stoji na raspolaganju.