Useljenje u Republiku Austriju

nmcblog
 • Koji su uvjeti za useljenje u Republiku Austriju? 
 • Koji tipovi radnih i boravišnih dozvola postoje? 
 • Kako podnijeti zahtjev za boravišnu/radnu dozvolu? 
 • Koliko dana je dozvoljeno zadržati se unutar granica Republike Austrije (i ostalih zemalja unutar Schengen zone) ukoliko ne posjedujete boravišnu dozvolu? 
 • Da li ste kvalificirani kao stručna radna snaga u deficitarnim zanimanjima? 
 • Na koji način možete preseliti ostatak obitelji u Austriju? 
 • Šta nakon završetka studija u Austriji?

Navedena pitanja su samo pojedini primjeri u velikom broju pitanja na koje je potrebno imati odgovor ukoliko planirate preseljenje u Republiku Austriju. Odgovore na ista često tražimo na pogrešnim izvorima, pri čemu se oslanjamo na savjete „iskusnih“ prijatelja i poznanika ili iskustva plasirana na online portalima kao npr. Google pregledniku. Takvi savjeti i smjernice mogu nas odvesti krivim putem, jer informacije koje dobijemo često budu zastarjele, a svaka boravišna, kako i radna dozvola je, bez obzira na opće uvjete koji moraju biti ispunjeni, individualna za svakog pojedinca i/ili njegovu obitelj.

Prema tome, ukoliko želite ispravno pristupiti postupku legalnog preseljenja u Austriju, savjetujemo vam da se ne oslanjate na usputne podatke i potražite potrebne informacije na službenim online portalima, npr. na portalu austrijske vlade (https://www.wien.gv.at) dostupne i na materinjem jeziku ili da se posavjetujete sa Vašim odvjetnikom.

Austrijska vlada podržava doseljavanje kvalificiranih radnika, visokokvalificiranih / kvalificiranih stručnjaka i znanstvenika, kao i njihovih obitelji u ovu zemlju. Za potrebe ovih kategorija doseljenika koji dolaze iz država koje nisu članice Europske unije odnosno Europskog ekonomskog prostora, formirana je specijalna austrijska boravišno-radna dozvola koja nosi naziv Crveno-Bijelo-Crvena karta (Rot-Weiß-Rot Karte). Ova dozvola može se dobiti na osnovu više različitih ispunjenih uvjeta, a dostupna je osobama koja spadaju u grupu posebno visokokvalificirane radne snage, stručnih snaga u deficitarnim zanimanjima ili osobama koji su ključni samostalni poduzetnici ili su osnovali poduzeće. Crveno-bijelo-crvena karta (Rot-Weiß-Rot Karte) je boravišno-radna dozvola namijenjena zaposlenima iz takozvanih „trećih zemalja“ koji su dobili konkretnu ponudu za zaposlenje od poslodavca u Austriji, a riječ je o zemljama koje nisu članice Europske unije odnosno Europskog ekonomskog prostora. Dostupne su također i druge vrste boravišnih i radnih dozvola, poput Crveno-bijelo-crvene Plus karte (koja se razlikuje od obične Crveno-bijelo-crvene karte po tome što nije vezana za konkretnog poslodavca), Plave EU karte, studentske karte za dozvolu boravka, te dozvola boravka (sa ili bez zaposlenja) stečenih na osnovu spajanja obitelji, izdržavanja osoba, te dozvole za umjetnike i istraživače/znanstvenike.

Nakon što razjasnite pitanje za koju vrstu boravišne i/ili radne dozvole imate pravo prijave, sljedeći korak je prikupljanje potrebne dokumentacije. Svaka od gore navedenih dozvola zahtjeva ispunjenje općih uvjeta u trenutku predavanja zahtjeva kod nadležnih organa (lokalna pokrajinski ured ili ovlaštene mjesne ili općinske administrativne ustanove), a to su između ostaloga: 

 • Dovoljna financijska sredstva za život. Fiksni i redovni prihod koji omogućava izdržavanje bez korištenja socijalne pomoći. Primanja ne mogu biti manja od standardne stope prihoda, koja za 2020. iznosi 966,65 Eura za samce, 1.472,97 Eura za bračne parove i dodatnih 149,15 Eura za svako dijete.
 • Zdravstveno osiguranje koje pokriva sve rizike. Članovi obitelji vlasnika Crveno-bijelo-crvene kartice, Plave EU kartice i članovi obitelji Austrijskih državljana su obično osigurani preko njihovog zdravstvenog osiguranja.
 • Odgovarajući smještaj (ugovor o zakupu ili vlasništvu kao dokaz) koji po veličini zadovoljava lokalne kriterije po pitanju površine (kvadrature) razmjerno broju članova obitelji.
 • Dokaz o znanju njemačkog jezika („njemački prije imigracije“).

Dovoljno je osnovno znanje njemačkog jezika, koje odgovara nivou „A1“ Europskog jezičnog okvira. Kao dokaz priznaju se slijedeće diplome:

 • Österreichisches Sprachdiplom Deutsch
 • Goethe Institut
 • Österreichischer Integrationsfonds (ÖIF – Austrijski intregracioni fond)

Diploma ne smije biti starija od godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva, a kada je u pitanju prilaganje dokaza o znanju njemačkog jezika postoje i pojedini izuzeci.

Stjecanje prava na boravišnu dozvolu počiva između ostalog i na temelju Sporazuma o integraciji iz 2017. godine. Cilj ovog sporazuma je integracija doseljenika iz trećih zemalja koji legalno borave u Austriji i ima kao cilj usvajanje višeg nivoa znanja njemačkog jezika i upoznavanje sa demokratskim uređenjem i principima na kojima ono počiva. 

Boravak osobe ne smije predstavljati prijetnju za javni red i sigurnost ili ugroziti odnose Austrije sa drugim državama.

Zahtjev se podnosi preko službenog obrasca, a o potrebnoj dodatnoj dokumentaciji odlučuje se ovisno o konkretnom slučaju. Svaki slučaj je individualan, te pojedincima mogu biti traženi dodatni dokumenti i/ili ovjere, koje nisu karakteristične za svakoga.

Ukoliko ne posjeduju jednu od navedenih isprava za boravak u Republici Austriji, državljanima zemalja koje nisu članice Europske unije je dozvoljeno u okviru bezviznog režima boraviti u zemljama Schengenskog prostora do 90 dana u periodu od 180 dana. Bezvizni režim ne daje pravo građanima zemalja koje nisu članice Evropske unije boraviti duže od 90 dana ili zaposliti se u spomenutim zemljama.

Preseljenje u Austriju i postupak koje ono zahtjeva je složen proces. Potrebno se je temeljito  raspitati o pojedinim koracima te ozbiljno pristupiti prikupljanju potrebne dokumentacije, kako bi vaš zahtjev kod nadležnih institucija bio potpun i ispravan. U slučaju nedoumica, obavezno se posavjetujte sa stručnim osobama koje se razumiju u materiju imigracijskog prava. Svakako, naša kancelarija Vam rado stoji na raspolaganju.

Lista deficitarnih zanimanja za 2020. godinu:

 • Konstruktori poljoprivredne mehanizacije

 • Strojarski tehničari – inženjeri
 • 
Elektrotehničari-inženjeri energetike (visoke struje)
 • 
Elektrotehničari
 • 
Inženjeri informacionih tehnologija

 • Strugari/Tokari
 • 
Izolateri (bitumenom)

 • Metaloglodači

 • Varioci

 • Strojarski tehničari
 • 
Elektroinstalateri i elektromonteri
 • 
Tehničari ostalih područja

 • Bravari

 • Automehaničari
 • 
Krovopokrivači

 • Građevinski stolari

 • Kalkulanti

 • Betonirci
 • 
Instalateri i monteri cijevi

 • Kolari-potkivači
 • 
Limari
 • 
Strojovođa lokomotive
 • 
Lakireri
 • 
Tesari
 • 
Elektrotehničari elektromehanike
 • 
Keramičari
 • 
Optičari
 • 
Diplomirane medicinske sestre/tehničari
 • 
Autolimari za karoseriju i hladnjake
 • 
Teraceri
 • 
Alatničari
 • 
Strojobravari
 • 
Građevinski inženjeri

 • Građevinski bravari
 • 
Ostali tehničari
 • 
Trgovci i prodavači roba od željeza i metala, strojeva, kućnih i kuhinjskih uređaja

 • Ekonomisti za obradu dohotka – knjigovođe

 • Kuhari

 • Stolari za građevinsku stolariju i namještaj
 • 
Tehničari-inženjeri organizacije rada i industrijskog menagementa
 • Ostali strojarski mehaničari

 • Podopolagači (npr. laminata)

 • Plastičari

 • Tehničari informacijskih tehnologija

 • Strojni obrađivači drveta

 • Građevinski limari

 • Tehničari organizacije rada i industrijskog managementa

 • Tehničari-inženjeri za tehničku kemiju, tj. kemijski tehničari

 • Inženjeri-elektrotehničari elektromehanike
 • 
Zdravstvena zanimanja-tehničari
 • 
Elektromehaničari

 • Povezivači cvijeća
 • Zidari
Građevinski tehničari
 • Njegovatelji/Njegovateljice

Ovako izgleda preliminarna lista deficitarnih zanimanja prema pokrajinama za 2020. godinu:

Koruška:

 • Frizeri

Donja Austrija:

 • Slastičari

 • Staklari

Gornja Austrija:

 • Građevinski radnici za niskogradnju
 • Instalateri strojarske opreme
 • Referenti nabave
 • Ostala zanimanja u strojnoj obradi metala
 • Knjigovođe 
 • Tehnički crtači

 • Mesari

 • Kontrolori željezničkog saobraćaja

 • Frizeri

 • Monteri metala

 • Tapetari

 • Špediteri

 • Kozmetičari

 • Ekonomisti i ostali hotelski tehničari
 • 
Slastičari

 • Trgovci i prodavači tekstila i odjeće

 • Strojari

 • Trgovci i prodavači živežnih namirnica

 • Staklari
 • 
Pekari

 • Stručni radnici u skladištu

 • Pekari
 • 
Soboslikari

 • Vrtlari

 • Stručnjaci za marketing

 • Kuhari

Salzburg:

 • Soboslikari

 • Frizeri
 • Tehnički crtači
 • Njegovatelji i srodna zanimanja
 • Ekonomisti i ostali hotelski tehničari
 • Knjigovođe
 • Konobari
 • Trgovci i prodavači živežnih namirnica

Štajerska:

 • Špediteri
 • Frizeri
 • Posrednici za osiguranje
 • Negovatelji i srodna zanimanja
 • Knjigovođe

Tirol:

 • Ekonomisti i ostali hotelski tehničari
 • Frizeri
 • Soboslikari

 • Kozmetičari
 • Trgovci i prodavači živežnih namirnica
 • Trgovci i prodavači tekstila i odjeće
 • Konobari
 • Njegovatelji i srodna zanimanja

Voralberg:

 • Trgovci i prodavci životnih namirnica
 • Frizeri
 • Ekonomisti i ostali hotelski tehničari
 • Soboslikari
 • Konobari