Iseljenje u Republiku Austriju

nmcblog
 • Koji su uslovi za iseljenje u Republiku Austriju?
 • Koji tipovi radnih i boravišnih dozvola postoje?
 • Kako podnijeti zahtjev za boravišnu/radnu dozvolu?
 • Koliko dana je dozvoljeno zadržati se unutar granica Republike Austrije (i ostalih zemalja unutar šengen zone) ukoliko ne posjedujete boravišnu dozvolu?
 • Da li ste kvalifikovani kao stručna snaga u deficitarnim profesijama?
 • Na koji način možete preseliti ostatak porodice u Austriju?
 • Šta nakon završeka studija u Austriji?

Navedena pitanja su samo pojedini primjeri u velikom broju pitanja na koje je potrebno imati odgovor ukoliko planirate preseljenje u Republiku Austriju. Odgovore na ista često tražimo u pogrešnim izvorima, pri čemu se oslanjamo na savjete „iskusnih“ prijatelja i poznanika ili znanje plasirano na online portalima, tačnije na google pretraživaču. Takvi savjeti i smjernice nas mogu odvesti krivim putem, jer informacije koje dobijemo često budu zastarjele, a svaka boravišna, kako i radna dozvola je, bez obzira na opšte uslove koji moraju biti ispunjeni, individualna za svakog pojedinca i/ili njegovu porodicu.

Prema tome, ukoliko želite da ispravno pristupite postupku legalnog preseljenja u Austriju, savjetujemo vam da se ne oslanjate na usputne podatke, no potražite potrebne informacije na zvaničnim online portalima, npr. na portalu austrijske vlade (https://www.wien.gv.at), a iste su dostupne i na maternjem jeziku, ili da se posavjetujete sa Vašim advokatom/odvjetnikom.

Austrijska vlada podržava doseljavanje kvalifikovanih/kvalificiranih radnika, visokokvalifikovanih/kvalificiranih stručnjaka i naučnih radnika, kao i njihovih porodica u ovu zemlju. Za potrebe ovih kategorija doseljenika koji dolaze iz država koje nisu članice Evropske unije niti Evropskog ekonomskog prostora, formirana je specijalna austrijska boravišno-radna dozvola koja nosi naziv Crveno-Bijelo-Crvena karta (Rot-Weiß-Rot Karte). Ova dozvola se može dobiti na osnovu više različitih ispunjenih uslova, te je dostupna licima koji spadaju u grupu posebno visokokvalifikovanih radnih snaga, stručnih snaga u deficitarnim profesijama, ili licima koji su ključni samostalni privrednici/poduzetnici ili su osnovali preduzeće/tvrtku. Crveno-bijelo-crvena karta (Rot-Weiß-Rot Karte) je boravišno-radna dozvola namenjena zaposlenima iz takozvanih „trećih zemalja“, koji su dobili konkretnu ponudu za zaposlenje od poslodavca u Austriji, a riječ je o zemljama koje nisu članice Evropske unije odnosno Evropskog ekonomskog prostora. Dostupne su takođe i druge vrste boravišnih i radnih dozvola, poput Crveno-bijelo-crvene Plus karte (koja se razlikuje od obične Crveno-bijelo-crvene karte po tome što nije vezana za konkretnog poslodavca), Plave EU karte, studentske karte za dozvolu boravka, te dozvola boravka (sa ili bez zaposlenja) stečenih na osnovu spajanja porodice, izdržavanja lica, te dozvole za umjetnike i istraživače/naučnike.

Nakon što razjasnite pitanje za koju vrstu boravišne i/ili radne dozvole imate pravo aplicirati, sljedeći korak je prikupljanje potrebne dokumentacije. Svaka od gore navedenih dozvola zahtjeva ispunjenje opštih uslova u trenutku predavanja zahtjeva kod nadležnih organa (lokalna pokrajinska kancelarija ili ovlašćene mijesne ili opštinske administrativne ustanove), a to su između ostaloga:

 • Dovoljna finansijska sredstva za život. Fiksan i redovan prihod koji omogućava izdržavanje bez korišćenja socijalne pomoći. Primanja ne mogu biti manja od standardne stope prihoda, koja za 2020 iznosi 966,65 Eura za samce, 1.472,97 Eura za bračne parove i dodatnih 149,15 Eura za svako dijete.
 • Zdravstveno osiguranje koje pokriva sve rizike. Članovi porodice vlasnika Crveno-bijelo-crvene kartice, Plave EU kartice i članovi porodice Austrijskih državljanja su obično osigurani preko njihovog zdravstvenog osiguranja.
 • Adekvatan smještaj (ugovor o zakupu ili vlasništvu kao dokaz) koji po veličini zadovoljava lokalne kriterijume po pitanju kvadrature srazmjerno broju članova porodice.
 • Dokaz o znanju Njemačkog jezika („Njemački prije imigracije“).

Dovoljno je osnovno znanje Njemačkog jezika, koje odgovara nivou A1 Evropskog jezičkog okvira. Kao dokaz priznaju se sledeće diplome:

 • Österreichisches Sprachdiplom Deutsch
 • Goethe Institut
 • Österreichischer Integrationsfonds (ÖIF – Austrijski intregracioni fond)

Diploma ne smije biti starija od godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva, a postoje i pojedini izuzeci kada je u pitanju prilaganje dokaza o znanju Njemačkog jezika.

Sticanje prava na boravišnu dozvolu počiva, između ostalog, na temelju sporazuma o integraciji iz 2017. godine. Cilj ovog sporazuma je integracija doseljenika iz trećih zemalja koji legalno borave u Austriji i ima za cilj usvajanje višeg nivoa znanja Njemačkog jezika i upoznavanje sa demokratskim uređenjem i principima na kojima ono počiva.

Boravak osobe ne smije da predstavlja prijetnju za javni red i bezbjednost ili da ugrozi odnose Austrije sa drugim državama.

Zahtjev se podnosi preko zvaničnog formulara, a o potrebnoj dodatnoj dokumentaciji se odlučuje zavisno od konkretnog slučaja. Svaki slučaj je individualan, te pojedincima mogu biti traženi dodatni dokumenti i/ili ovjere, koje nisu karakteristične za svakoga.

Ukoliko ne posjeduju jednu od navedenih legitimacija za boravak u Republici Austriji, državljanima zemalja koje nisu članice Evropske unije je dozvoljeno da, u okviru bezviznog režima, borave u zemljama šengenskog prostora do 90 dana u periodu od 180 dana. Bezvizni režim ne daje pravo građanima zemalja koje nisu članice Evropske unije da borave duže od 90 dana ili da se zaposle u pomenutim zemljama.

Preseljenje u Austriju i postupak koje ono zahtjeva su kompleksan i složen proces. Potrebno je temeljno se raspitati o pojedinim koracima, te ozbiljno pristupiti prikupljanju potrebne dokumentacije, kako bi vaš zahtjev kod nadležnih institucija bio potpun i ispravan. U slučaju nedoumica, obavezno se posavjetujte sa stručnim licima koji se razumiju u materiju imigracionog prava. Svakako, naša kancelarija Vam rado stoji na raspolaganju.

Lista stručnih snaga u deficitarnim profesijama za 2020. godinu:

 • Konstrukteri poljoprivredne mehanizacije
 • Mašinski tehničari – inženjeri
 • Elektrotehničari-inženjeri energetike (visoke struje)
 • Elektrotehničari
 • Inženjeri informacionih tehnologija
 • Strugari/Tokari
 • 
Izolateri (bitumenom)
 • 
Metaloglodači
 • 
Varioci
 • 
Mašinski tehničari
 • 
Elektroinstalateri i elektromonteri
 • 
Tehničari ostalih oblasti
 • Bravari
 • Automehaničari
 • Krovopokrivači
 • Građevinski stolari
 • Kalkulant
 • Betonci
 • Instalateri i monteri cevi
 • Kolari-potkivači
 • Limari
 • Mašinovođa lokomotive
 • Lakireri
 • Tesari
 • Elektrotehnicari elektromehanike
 • Keramičari
 • Optičari
 • Diplomirane medicinske sestre/tehničari
 • Autolimari za karoseriju i hladnjak
 • Teraceri
 • Alatničari
 • Mašinbravari
 • Građevinski inženjeri
 • Građevinski bravari
 • Ostali tehničari
 • Trgovci i prodavači roba od gvožđa i metala, mašina, kućnih i kuhinjskih uređaja
 • Ekonomisti za obradu zarade – knjigovođe
 • Kuvari
 • Stolari za građevinsku stolariju i namještaj
 • Tehničari-inženjeri organizacije rada i industrijskog menadžmenta
 • Ostali mašinski mehaničari
 • Podopolagači (npr. laminata)
 • Plastičari
 • Tehničari informacionih tehnologija
 • Mašinski obrađivači drveta
 • Građevinski limari
 • Tehničari organizacije rada i industrijskog menadžmenta
 • Tehničari-Inženjeri za tehničku hemiju, tj. Hemijski tehničari
 • Inženjeri-Elektrotehnicari elektromehanike
 • Zdravstvena zanimanja-tehničari
 • Elektromehaničari
 • Povezivač cveća
 • Zidari
 • Građevinski tehničari
 • Njegovatelji/Njegovateljice

Ovako izgleda preliminarna lista deficitarnih zanimanja za pokrajine za 2020 godinu:

Koruška:

 • Frizeri

Donja Austrija:

 • Poslastičari
 • Staklari

Gornja Austrija:

 • Građevinski radnici za niskogradnju
 • Instalater mašinskih uređaja
 • Referenti nabavke
 • Ostala zanimanja u mašinskoj metalnoj obradi
 • Knjigovođe
 • Tehnički crtači
 • Mesari
 • Kontrolor šinskog saobraćaja
 • Frizeri
 • Monteri metala
 • Tapetari
 • Špediteri
 • Kozmetičari
 • Ekonomisti i ostali hotelski tehničari
 • Poslastičari
 • Trgovci i prodavači tekstila i odeće
 • Mašinisti
 • Trgovci i prodavači životnih namirnica
 • Staklari
 • Pekari
 • Stručni radnici u lageru
 • Pekari
 • Moleri
 • Vrtlari
 • Stručnjaci za marketing
 • Kuvari

Salcburg:

 • Moleri
 • Frizeri
 • Tehnički crtači
 • NJegovatelji i srodna zanimanja
 • Ekonomisti i ostali hotelski tehničari
 • Knjigovođe
 • Konobari
 • Trgovci i prodavači životnih namirnica

Štajerska:

 • Špediteri
 • Frizeri
 • Posrednici za osiguranje
 • Negovatelji i srodna zanimanja
 • Knjigovođe

Tirol:

 • Ekonomisti i ostali hotelski tehničari
 • Frizeri
 • Moleri
 • Kozmetičari
 • Trgovci i prodavači životnih namirnica
 • Trgovci i prodavači tekstila i odjeće
 • Konobari
 • Njegovatelji i srodna zanimanja

Voralberg:

 • Trgovci i prodavci životnih namirnica
 • Frizeri
 • Ekonomisti i ostali hotelski tehničari
 • Moleri
 • Konobari