Beatrice Bleyer
Asistentica

Jezici: njemački i engleski

Mag. Sofia Romanova
Asistentica

Jezici: njemački, engleski i ruski

Nikolina Osmokrović
Asistentica

Jezici:
njemački, engleski, hrvatski, srpski i bosanski

Maja Skladanek
Tajništvo

Jezici:
njemački i poljski